Posted on

Pe scurt

Anul 2020, localitatea Plopeni, orașul Salcea. Strada Orășelului, cuprinsă între intersecția cu str. Adunării și puntea ce face trecerea peste pârâu.

Pe 28 aprilie 2020, Primăria Salcea achiziționează „LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ MECANICĂ PENTRU REȚEA APĂ CU ADÂNCIMEA DE 120 CM” pe o lungime de 165 metri liniari (conform achiziției directe nr. DA25525898, înregistrată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Cetățenii care au dorit să se racordeze la rețeaua publică de alimentare cu apă au fost nevoiți să plătească la sediul Primăriei orașului Salcea câteva sute de lei pentru realizarea branșamentului. Primăria a eliberat chitanțe fiecărui cetățean și un deviz general pentru lucrarea efectuată.

Problema? Sunt chiar 2:
1. Lucrările de extindere a rețelei de distribuție a apei, realizate contra-cost de primărie, ar fi trebuit, în fapt, să se efectueze în mod gratuit prin fondurile europene obținute de către ACET S.A. în cadrul programului POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), conform proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 -2020”. Deci, primăria a plătit pentru o lucrare care ar fi trebuit realizată din fonduri europene.
2. Inclusiv realizarea branșamentelor tuturor gospodăriilor de pe strada Orășelului la rețeaua de apă este acoperită integral în cadrul proiectului menționat anterior. Deci, oamenii au plătit realizarea lucrării, deși ar fi trebuit să beneficieze gratuit.

Context integral

Asigurarea distribuirii apei prin sistemul public de alimentare a revenit în sarcina Primăriei orașului Salcea până la data de 01.11.2018, dată de la care a intrat în vigoare Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010, contract prin care sistemul public de alimentare cu apă și canalizare a orașului Salcea a intrat în aria de operare a ACET S.A. Suceava (conform răspunsului primit de la ACET S.A. Suceava, răspuns înregistrat la nr. 5004/11.03.2020). Recunoaștem că sistemul public de alimentare cu apă a cunoscut o îmbunătățire în ultima perioadă de timp (calitatea și presiunea acesteia este mult mai ridicată).

Conform site-ului oficial al Primăriei Salcea, la data de 05.12.2019, Consiliul Local adoptă Hotărârea de Consiliu Local nr. 47 prin care se aprobă punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului – Proiectul regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 -2020”. În anexa nr. 1 a acestei hotărâri se regăsește și strada Orășelului din localitatea Plopeni.

Am contactat atât Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC) cât și ACET S.A. pentru a afla mai multe detalii despre acest proiect.

Ca urmare a proiectului depus de către ACET S.A. Suceava, în vederea obținerii de fonduri pentru realizarea investițiilor și a HCL Salcea nr. 47/05.12.2019, la data de 16.12.2019, operatorul ACET S.A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare pentru executarea lucrărilor necesare, urmând ca și locuitorii de pe strada Orășelului să se conecteze la rețeaua de apă și canalizare gratuit, fără ca Primăria orașului Salcea să aibă dreptul de a solicita taxă de branșare/racordare (conform răspunsului primit de la Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava, răspuns înregistrat la nr. 95/18.06.2020).

Conform răspunsului primit de la ACET S.A. Suceava, (înregistrat la nr. 11018/ 26.06.2020), fiecare proprietate arondată străzii Orășelului din localitatea Plopeni va beneficia și de un branșament de distribuire a apei prin sistemul public de alimentare, fără ca să existe costuri asociate lucrărilor de conectare la aceste utilități care să revină în sarcina proprietarilor de locuințe de pe această stradă.

Ținând cont de cele precizate anterior, dovedite cu înscrisuri oficiale ale instituțiilor abilitate, reiese că pentru rețeaua de apă și canalizare aferentă străzii Orășelului din localitatea Plopeni sunt alocate fonduri europene pentru ca fiecare proprietate să beneficieze gratuit de racordarea la aceste utilități.

Totuși, la data de 28.04.2020, orașul Salcea efectuează achiziția directă nr. DA25525898, prin care contractează prestări de servicii de la S.C. X S.R.L.* , în valoare de 4125 lei, pentru “LUCRĂRI DE SAPATURA MECANICA PENTRU RETEA APA CU ADANCIMEA DE 120 CM, str. Oraselului, loc.Plopeni oras salcea, jud. Suceava. 165 metri, 25 lei/metrul” (conform descrierii din anunțul publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP).

Problema nu este una gravă doar prin faptul că Primăria Salcea a efectuat contra-cost o lucrare ce urma să fie realizată gratuit prin POIM de către societatea/societățile contractate de ACET S.A. Suceava, ci trebuie menționat că aceeași Primărie a solicitat cetățenilor de pe strada Orășelului bani pentru a se racorda la rețeaua de apă, folosindu-se de faptul că aceștia nu știau că vor beneficia gratuit în perioada următoare. Precizez că, pentru a se evita anumite situații neplăcute, nu adaug poze cu chitanțele eliberate de Primăria Salcea din care reiese că unii locuitori cu domiciliul pe strada Orășelului au plătit pentru branșarea la rețeaua de apă (cei care doriți să verificați cele afirmate de mine mergeți și discutați personal cu aceștia).

Oare nu este ridicol faptul că Consiliul Local Salcea hotărăște ca strada Orășelului din localitatea Plopeni să beneficieze de rețea de apă prin fonduri europene, iar Primăria Salcea plătește din bugetul propriu această lucrare? Oare nu dovedesc lipsă de bun simț față de cetățenii acestei străzi prin faptul că le-au solicitat sute de lei pentru a beneficia de un branșament la rețeaua de apă, când de fapt aceștia trebuie să beneficieze gratuit prin Proiectul regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 -2020”?

Având în vedere toate acestea, am solicitat punctul de vedere al Primăriei orașului Salcea. Prin răspunsul lor, aleșii locali recunosc efectuarea lucrării amintite, însă motivația este una cel puțin evazivă. În urma discuției cu o parte din cetățenii străzii Orășelului, aceștia nu știau că vor beneficia gratuit de extinderea rețelei de apă, inclusiv branșamentul propriu în perioada următoare.

Pentru mine personal, rămân cel puțin 4 întrebări:

  1. Pe strada Orășelului vor fi două conducte de distribuire a apei (una realizată din bugetul primăriei și una din fonduri europene), iar cetățenii acestei străzi vor beneficia de două branșamente (unul contra-cost și unul gratuit)?
  2. A efectuat primăria această lucrare crezând că actualii aleși locali vor câștiga capital electoral și susținere din partea cetățenilor cu drept de vot care au domiciliul pe strada Orășelului (în cazul în care investiția prin fonduri europene nu se realizează până la alegeri)?
  3. Oare mai există și alți cetățeni din orașul Salcea care s-au racordat la rețeaua publică de distribuire a apei contra-cost, deși ar fi trebuit să beneficieze de această facilitate gratuit ca urmare a primirii anumitor fonduri alocate special pentru aceasta?
  4. Dacă sunt cetățeni care ar fi trebuit să beneficieze gratuit de branșamentul la apă, dar totuși au plătit pentru a fi conectați, care este valoarea totală a încasărilor la bugetul local și unde s-au folosit ori unde sunt banii încasați de la aceștia?

*Am anonimizat societatea care a efectuat prestarea serviciilor (nu are denumirea S.C. X S.R.L.) întrucât aceasta și-a efectuat lucrarea conform cerințelor stabilite de către cei responsabili din conducerea Primărei Salcea (nu cred că aveau informații că pe strada Orășelului din localitatea Plopeni se vor efectua investiții prin fonduri europene de către societatea/societățiile ce au fost/vor fi contractate de către ACET S.A. Suceava).